Acidóza

Význam: zvýšení kyselé reakce krve

Další cizí slova

Tachyfagie

rychlé polykání, hltavost

Pneuservis

opravna pneumatik

Fix-focus [fixfokus]

pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free

Résumé [rezimé]

přehledný obsah, shrnutí, výtah

Katarakt

1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů

Etno-

první část složených slov mající význam lid, národ