Acidóza

Význam: zvýšení kyselé reakce krve

Další cizí slova

Xantorismus

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb

Exot

předmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost

Moderování

moderace

Multiprocessing

souběžné zpracování dvou nebo více procesů

Grant

finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt

Biopotenciál

elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku