Acidum

Význam: kyselina

Další cizí slova

Kalendář

soupis dní a měsíců v časovém postupu

Operand

prvek, s nímž je prováděna operace

Geneze

druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ

Bolero

1. španělský lidový tanec; hudební skladba k němu; 2. bolerko

Radiokomunikace

přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln

Reforma

změna, náprava, zlepšení, přetvoření