Acompagnato [akompaňáto]

Význam: recitativ za doprovodu orchestru

Další cizí slova

Zombie

1. had, v západoafrických kultech uctívaný jako bůh; 2. ostrý míchaný alkoholický nápoj

Gruntovat

1. důkladně uklízet; 2. vytvářet grunt

Magnézium

hořčík

Foxteriér

lovecký pes, bílý s černými a hnědými znaky

Taxon

název souboru jedinců lišících se určitými znaky a vlastnostmi od všech jiných taxonů

Debužírovat

hodovat, dobře jíst a pít