Acompagnato [akompaňáto]

Význam: recitativ za doprovodu orchestru

Další cizí slova

Okluziva

závěrová souhláska

Salon

přijímací, společenská místnost; výstava (obrazů, automobilů)

Ventilace

větrání, řízená výměna vzduchu v uzavřeném prostoru; dýchání

Parvenu [parveny]

povýšenec; kdo pronikl z nižší společenské třídy do vyšší

Štamprle

malá sklenička

Franchising [frenčajzing]

systém smluvních vztahů mezi firmami zahrnující postoupení práv jedné firmy druhé k prodeji zboží a služeb