Acuto [akúto]

Význam: ostře, pronikavě

Další cizí slova

Alienace

odcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti

Sukkót

židovský svátek stánků

Desakralizace

odposvátnění

Parket

parketová podlaha; parter, přízemí; vyhrazené místo u soudu, na burze, pro tanec

Thematika

obsahové zaměření, okruh témat

Parlamentarismus-

metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné; parlamentní demokracie