Acuto [akúto]

Význam: ostře, pronikavě

Další cizí slova

Instrumentace

práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace

Arachné

způsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů

Normo-

první část složených slov mající význam norma, normalizace, normální

Abordáž

1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži

Gard

základní postoj v boxu, střeh

Pretendent

uchazeč, někdo činící si na něco nárok, např. p. trůnu