Ad

Význam: k, na

Další cizí slova

Deterse

druh ledovcové eroze

Alosom

nepárový pohlavní chromozom

Harpsichord

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo

Fata morgána

fotometeor, zkreslený obraz vzdálených předmětů; přelud, klamná představa

Kalokegathie

starořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot

Amimie

ztráta mimických pohybů