Ad absurdum

Význam: k nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků

Další cizí slova

Kvalt

spěch; rychlost

Air-Condition [érkondyšn]

klimatizační zařízení, klimatizace

Sfinkter

svěrač (sval)

Desensibilace

snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění

Reformace

obnovení, přetvoření, zejm. křesťanské církve v 16. století

Ekologizace

snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí