Ad astra

Význam: ke hvězdám; vzhůru, kupředu

Další cizí slova

Gemiparie

nepohlavní rozmnožování; pučení

Kaukliarka

Implantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.

Permanentka

vstupenka, lístek, jízdenka trvalá nebo platná jistou dobu

Voluntarismus

filozofický názor pokládající za základ všeho bytí vůli nebo jen podřízenost rozumu, vůli

Plinthus

čtvercová deska, základna sloupové patky

Minimální

nejmenší, nejnižší