Ad astra

Význam: ke hvězdám; vzhůru, kupředu

Další cizí slova

Fenylketonurie

dědičná porucha látkové přeměny bílkovin

Mononukleóza

druh virového infekčního onemocnění s horečkou a zduřením lymfatických uzlin

Dopamin

dopamin - látka hrající důležitou roli v nervovém systému (neurotransmiter). Monoamin, který je prekurzorem při syntéze adrenalinu (srov. katecholaminy) a vzniká dekarboxylací DOPA. Sympatomimetikum s převažujícím inotropním účinkem. Jeho nedostatek v baz

Anektovat

uskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat

Špígl

1. zrcadlo, návrh grafické úpravy stránky; 2. lesklé místo na látce

Kvartér

čtvrtohory