Ad audiendum verbum

Význam: k vyslechnutí slova; k pokárání, na slovíčko, na kobereček

Další cizí slova

Trasát

ten, kdo má zaplatit cizí směnku, směnečník

Fuška

dřina, namáhavá práce; melouch

Vacat [vakat]

1. je prázdné, chybí; 2. prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vakát

Fulminantní

bleskový, velmi rychlý; oslňující, skvělý

Košer

nezávadný, čistý; k. maso připravené k požívání podle židovských náboženských předpisů

Šampionát

mistrovství, vrcholná sportovní soutěž