Ad hoc [ad hók]

Význam: jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu

Další cizí slova

Mikrosocioiogie

teorie a výzkumné techniky malých společenských skupin

Rock'n'roll

1. americký hudební styl vzniklý prolínáním černošské a bělošské lidové taneční hudby, s výraznou rytmičností; 2. rychlý tanec amerického původu ve čtyřčtvrtečním taktu se synkopami

Odorizovat

provádět odorizaci; dodávat něčemu vůni

Allargando

volnějším pohybem, rozvláčně

Prospektor

hledač nerostů a drahých kovů; průzkumník

Symetrie

souměrnost, symetričnost