Ad hoc [ad hók]

Význam: jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu

Další cizí slova

Infrazvuk

zvuk s frekvencí pod 16 hertzů

Job [džob]

práce, zaměstnání, pracovní místo

Virion

jednotlivá částice viru schopná napadnout buňku a rozmnožovat se v ní

Verdikt

konečný výrok, rozhodnutí

Agroekologie

nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

Sentence

stručný výrok, úvaha, úsloví