Ad informandum

Význam: pro informaci, na vědomí

Další cizí slova

Sprite [sprajt]

nealkoholický, sycený a slazený nápoj

Expandit

lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu

Bakteriologie

nauka o bakteriích

Retro-film

filmový žánr tematicky se vracející do 20. a 30. let 20. století

Volontér

dobrovolný pracovník

Generovat

vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel