Ad informandum

Význam: pro informaci, na vědomí

Další cizí slova

Interference

vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání

Nudismus

kult nahoty, propagování nahoty, naturizmus

Optimalizace

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů

Erárium

státní pokladna; státní správa

Cikorka

kávová náhražka z čekanky

Kometa

vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem