Ad informandum medici

Význam: pro informaci lékaře

Další cizí slova

Akademizmus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Sekundér

sekundární sféra, oblast národního hospodářství zahrnující zařízení a pracovní síly zaměřené na materiální výrobu

Nátryl

druh melodické hudební ozdoby

Federace

1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz

Nigromancie

černokněžnictví, provozování zlých kouzel

Statika

klid, nehybnost; část mechaniky pojednávající o podmínkách relativního klidu těles