Ad informandum medici

Význam: pro informaci lékaře

Další cizí slova

Perorace

závěr a shrnutí řeči

Herostratizmus

porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu

Potenciální

možný, uskutečnitelný

Hidžra

opuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik

CD-ROM [sí dý rom]

kompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku