Ad manus medici

Význam: do rukou lékaře

Další cizí slova

Interlingva

umělý jazyk, reformovaná varianta jazyka interlingue

Never-ending

nekonečný, věčný, trvalý

Agenese

vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie

Bigamie

dvojí manželství současně

Miniaturizace

zmenšování rozměrů a hmotnosti součástek zejm. elektronických při zachování požadovaných vlastnosti

Fosforečnan

sloučenina kyseliny fosforečné se zásadami