Ad manus medici

Význam: do rukou lékaře

Další cizí slova

Vibrovat

chvět se, kmitat

Mandarinka

plod citroníku mandarinky

Cysta

váček, měchýř; patologická dutina v orgánu

Harmatan

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

Ortofonie

nauka o správné výslovnosti hlásek

Censor

1. úředník pověřený prováděním cenzury; 2. úředník pověřený prováděním cenzu