Ad multos annos

Význam: na dlouhá léta, přání při přípitku

Další cizí slova

Suverén

1. člověk dokonale ovládající svůj obor; 2. člověk přezíravý, povznesený; 3. panovník, svrchovaný pán

Domina

dominantní osobnost, postava;zejm. vládkyně, tyranka v sadomasochistickém salonu

Konverzace

rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce

Toko-

první část složených slov mající význam porod, porodní, rodit

Jízlivý

používající v rozhovoru s jinou osobou slova a intonaci hlasu na hranici výsměchu,pohrdání a urážky.

Tala

samojský dolar, měnová jednotka Západní Samoy