Ad multos annos

Význam: na dlouhá léta, přání při přípitku

Další cizí slova

Direktorát

vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor, direktorium

Www

world wide web

Fotoluminiscence

schopnost vyzařovat světlo, např. některé druhy hub

Modellino

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modeletto

Ergonomie

obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika

Gorgonzola

plísňový sýr