Ad notam

Význam: na vědomí

Další cizí slova

Konkluze

závěr, konečný výsledek, rozhodnutí

Magnát

příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč

Oktáva

1. osmá třída osmiletých středních škol; 2. řada osmi tónů diatonické stupnice, interval mezi prvním a osmým tónem v ní; 3. osmiveršový básnický útvar, stance

Kriminologie

věda o trestných činech, pachatelích, trestním řízení a trestech

Mixovat

míchat

Titan

stříbrobílý lehký tvrdý křehký kov