Ad notam

Význam: na vědomí

Další cizí slova

Dehydratace

vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

v řecké abecedě znak pro hlásku p

Delfín

1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl

Ad informandum medici

pro informaci lékaře

Anarchista

stoupenec anarchizmu

Recesivita

ústup dědičných znaků u míšenců; sklon k ustupování; recesivní stav