Ad notiam [ad nóciam]

Význam: na vědomí

Další cizí slova

Gig

hlubší a širší cvičný veslařský člun

Novéna

devítidenní pobožnost

Koagulum

koloidní sraženina; krevní sraženina

Indignace

rozhořčení, nevole, pohoršení

Alea iacta est [alea jakta est]

kostky jsou vrženy;je rozhodnuto

Maturita

maturitní zkouška, závěrečná zkouška na střední škole