Ad oculos [ad okulós]

Význam: k očím; názorně,zjevně, viditelně

Další cizí slova

Monzun

pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii

Debilita

lehký stupeň slabomyslnosti

Kolimátor

optická spojná soustava vytvářející rovnoběžné světelné svazky

Konsument

spotřebitel, odběratel

Komplexnost

komplexita

Fólie

tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál