Ad oculos [ad okulós]

Význam: k očím; názorně,zjevně, viditelně

Další cizí slova

Fotosyntéza

biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie

Metresa

vydržovaná milenka, souložnice

Produkt

výrobek, výtvor; vytvořená hodnota; výsledek činnosti

Patela

čéška

Uniat

příslušník řeckokatolické církve

Apnoe

krátkodobé přerušení pravidelného dýchání