Ad populum

Význam: k lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus

Další cizí slova

Konkubinát

vztah muže a ženy, kteří nejsou manželé, ale trvale spolu žijí, např. druh a družka

Baltistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů

Herostratismus

porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu

Nymfa

1. víla, bohyně přírodních sil; 2. nedospělé stadium hmyzu s proměnou nedokonalou

Epidiaskop

kombinovaný projekční přístroj, kterým lze promítat ploché neprůhledné předlohy odraženým světlem a diapozitiv procházejícím světlem

Dermatóza

nespecifikované kožní onemocnění