Ad valorem

Význam: podle hodnoty

Další cizí slova

Episkop

1. projekční přístroj, kterým lze promítat neprůhledné materiály; 2. biskup, zejm. pravoslavné církve

Iota

v řecké abecedě znak pro hlásku i

Menarche

první menstruace

Ilegitimní

neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný

Kvarcit

metamorfovaný křemenec

Sino-

první část složených slov mající význam Čína, čínský