Adagio [adádžo]

Význam: pomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu

Další cizí slova

Vivo

hud. živě

Riposta

odvetný sek v šermu, odvetný bod

Aktivovat

uvádět v činnost; povzbuzovat

Postmodernizmus

přístup ke světu a pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající univerzální výklad

Furunkul

nežit, ohraničený hnisavý zánět, vřed

Indikace

znak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu