Adagio [adádžo]

Význam: pomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu

Další cizí slova

Scénogratie

jevištní výtvarnictví; obor divadelní vědy zabývající se jevištním výtvarnictvím

Antropogenní

vznikající činností člověka

Veteraniáda

soutěž veteránů

Konferenciér

osoba provádějící zábavným programem

Rhino-

první část složených slov mající význam nos, nosní

Fontána

ozdobná nádrž s vodou a vodotryskem