Adaptabilita

Význam: schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita

Další cizí slova

Kombinace

seskupování, vytváření různých vztahů; domněnka, úsudek

Akatelektický

neúplný

Iguanodon

vyhynulý druh obrovských býložravců

Ekologie

věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím

Katecheze

vyučování církevní nauky

Trinus

aspekt o hodnotě 120 stupňů