Adaptabilita

Význam: schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita

Další cizí slova

Elektroluminiscence

luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem

Deko

dekagram, deset gramů

Face to face [fejs tb fejs]

tváří v tvář, přímý kontakt

Karavan

obytný automobil, obytný přívěs automobilu

Aproximace

1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem

Dualismus

dvojitost, podvojnost, dualita