Adaptace

Význam: přizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba

Další cizí slova

Gradace

stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování

Asiento

smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva

Ydroelektrárna

vodní elektrárna

Zodiakus

zvěrokruh, zvířetník

Ovocyt

buňka vznikající během zrání vajíčka, oocyt

Popularisace

šíření poznatků, názorů; obeznamování veřejnosti; srozumitelný výklad