Adaptát

Význam: pozorovatelný výsledek adaptace organizmu

Další cizí slova

Plonk

osamocený, osamělý; bez peněz

Skreč

zrušení výsledku sportovního utkání pro porušení pravidel; vzdání se bez boje, např. z důvodu zranění

Košt

ochutnávka

Sororigenie

poškození zdraví pacienta nesprávným působením zdravotní sestry

Biofysika

obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků

Hyperon

elementární částice patřící mezi baryony