Adaptát

Význam: pozorovatelný výsledek adaptace organizmu

Další cizí slova

Gnose

zření, bezprostřední poznání zejm. duchovních principů; duchovní hnutí pozdního starověku

Ortofotomapa

Ortofotomapa reálne a neskreslene odráža skutočnú situáciu územia.Umožňuje porovnanie vektorových údajov so skutočnosťou.Jej základom je letecké snímkovanie a následné spracovanie leteckých snímkov geodetickými metódami.Ortofotomapa sa pri súčasnom nástup

Sfinga

socha ležícího lva s lidskou hlavou

Prognostika

teorie vypracovávání prognóz, věda o prognózách

Antropogenese

proces vzniku a vývoje člověka

Introgrese

vnesení genů jednoho druhu do genomu jiného mezidruhovým a následným zpětným křížením; periodicky se opakující spontánní pronikání genetického materiálu z jednoho druhu do druhého přes úplnou izolační bariéru