Adaptivita

Význam: přizpůsobivost, adaptabilita

Další cizí slova

Gala

slavnostní, sváteční

Troppo

hud. příliš, hodně

Kuprit

ruda mědi

Demence

duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni

Sansára

koloběh životů v indickém náboženství

Olymp

vrchol možností