Adaptivita

Význam: přizpůsobivost, adaptabilita

Další cizí slova

Algebraický

související s algebrou, obv. ve smyslu nahrazování čísel písmeny

Trinom

trojčlen

Peras

mezinárodní hranice, omezení

Acidum

kyselina

Canadair [kenedér]

speciální letadlo používané při hašení lesních požárů

Diabetologie

podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí a léčením cukrovky