Adaptor

Význam: zařízení rozšiřující původní použitelnost

Další cizí slova

Apoteóza

1. přijetí mezi bohy; 2. oslava hrdiny; 3. nadšená oslava

Mononukleosa

druh virového infekčního onemocnění s horečkou a zduřením lymfatických uzlin

Grimasa

obličejová mimika, stažení obličeje při údivu, posměchu

Fór

vtip

Sabbat

odpočinutí; židovský sváteční den, šábes

Afrikanizace

šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti