Adaptor

Význam: zařízení rozšiřující původní použitelnost

Další cizí slova

Fibrilace

1. míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; 2. konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; 3. text. Rozvlákňování

Sučuk

orientální cukrovinka

Heteronymie

pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů

Oferent

osoba, činící nabídku jiné osobě

Senzace

událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv

Twostep

společenský tanec rychlého tempa; hudební skladba k němu