Adaxiální

Význam: přivrácený k ose, ke stonku

Další cizí slova

Deduktivní

založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu

Kopilot

druhý pilot velkých dopravních letadel

Muzeum

ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového materiálu

Dueto

skladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; duo; dvojzpěv

Motocykl

jednostopé motorové vozidlo, motorka

Pyrolýza

tepelný rozklad látek