Adaxiální

Význam: přivrácený k ose, ke stonku

Další cizí slova

Fiála

štíhlý jehlan ukončující a zdobící opěrné pilíře nebo štíty nad okny a portály gotických staveb

Tašizmus

směr v malířství a grafice 50. let 20. století zaměřený na automatické kladení barev v podobě skvrn

Pierot

typická postava francouzské pantomimy

Individualita

vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost

Amygdala

(z řečtiny: "amygdale" mandle) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.

Expres

1. spěšná zásilka; 2. expresní spoj (vlak, autobus)