Addendum

Význam: přídavek, dodatek

Další cizí slova

Epicykloida

jedna z kotálnic

Milieu [mifijé]

1. prostředí, okolí; vnější podmínky; 2. vyšívaná dečka

Katageneze

sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje

Eklekticismus

způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období

Incipit

začátek textu, díla

Fámulus

pomocník, sluha, nohsled, poskok