Addendum

Význam: přídavek, dodatek

Další cizí slova

Elevon

řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel

Ekologický

to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí

Normovaný

stanovený předpisy, plánem; opatřený normou

Baraba

dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice

Vatelín

teplá řídká osnovní pletenina užívaná jako izolující vložka do kabátů

Aerofon

vzduchový hudební nástroj