Addolorato [adoloráto]

Význam: hud. žalostně

Další cizí slova

Donjon [donžon]

samostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky

Generálka

1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena

Frazeologizmus

ustálené spojení slov

Anticykiona

tlaková výše

Samizdat

vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů

Diskriminant

část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic