Addolorato [adoloráto]

Význam: hud. žalostně

Další cizí slova

Mangoid

listová zelenina, řepa cvikla

Hardcopy [hárdkopi]

přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky

Aquafobie

panický strach z vody

Terminace

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí

Areopag

starořecká rada starších, archontů; soud

Cover story [kavr story]

článek nebo příběh v časopise pojednávající o věci, subjektu zobrazeném na přední obálce