Addukce

Význam: přitažení, připažení

Další cizí slova

Zooforos

vlys zdobený zvířecími motivy

Boa

1. dlouhá kožešina kolem krku; 2. velký jihoamerický nejedovatý had

Pascal [paskal]

jednotka pro tlak

Titulatura

forma oslovení, pojmenování podle titulu, titulování

Žeton

hrací známka

Toxi-

první část složených slov mající význam jed, jedovatý