Addukce

Význam: přitažení, připažení

Další cizí slova

Sociální

týkající se společnosti, zejm. její péče o společensky a ekonomicky slabší vrstvy

Umlaut

přehláska

Izokvanta

křivka stejného produktu (množství) Vyjadřuje v grafu takové kombinace výrobních faktorů (vstupů), které vedou ke stejnému celkovému objemu produkce.

Segmentace

členitost, členění

Intelektualismus

jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu

Bylina

Veršovaná epika - píseň o bohatýrech