Adekvátnost

Význam: přiměřenost, shoda

Další cizí slova

Kalofonie

libozvuk, souzvuk

Talbotypie

první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie

Magnát

příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč

Nugát

cukrovinka z čokoládové směsi

Mandant

příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

Monoteismus

jednobožství, víra v jediného boha