Adekvátnost

Význam: přiměřenost, shoda

Další cizí slova

Kux

podílový nebo spekulační cenný papír, obv. s důlním právem

Mesosféra

vrstva atmosféry nad stratosférou

Žaltář

sbírka žalmů

Vaso-

první část složených slov mající význam céva, cévní

Al secco [al seko]

nástěnná malba vytvářená na suché omítce

Ekologie

věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím