Adekvátnost

Význam: přiměřenost, shoda

Další cizí slova

Rathaus

radnice

Reputace

vážnost, dobrá pověst

Steatit

1. odrůda mastku, tuček; 2. pevná keramická hmota z mastku

Vas-

první část složených slov mající význam céva, cévní

Migréna

záchvatovitá bolest zpravidla jedné poloviny hlavy, často provázená nevolností, zvracením a světloplachostí

Epitaxe

orientovaný růst monokrystalických vrstev