Adenom

Význam: nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza

Další cizí slova

Merchendising [mérčndajzing]

reklama, nabídka a organizace prodeje

Chrom-

první část složených slov mající význam chrom, chromový

Disput

rozprava, debata, odborná diskuze

Mongolismus

vrozená vada projevující se u člověka poruchou duševního i tělesného vývoje

Intrinzitní

vnitřní; z jedince samého vyvěrající; vlastní vodivost u polovodičů

Hegemon

držitel moci, nadvlády