Adenom

Význam: nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza

Další cizí slova

Cirkumpolární

1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu

Opus

dílo, zejm. hudební

Bakro

baran po romský

Paralysátor

látka způsobující dočasné nebo trvalé ochrnutí organismu (např. bojové chemické látky)

Aktovka

1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství

Hyperstesie-

zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů