Adenoviry

Význam: živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy

Další cizí slova

Kontroverze

spor, hádka, prudká výměna názorů

Liapor

lehké keramické kamenivo = keramzit

Rasance

důraznost, průraznost, prudkost

Suvenýr

památka, upomínkový předmět

Atribuce

1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu

Primář

vedoucí lékař odborného oddělení zdravotnického zařízení (obv. nemocnice)