Adept

Význam: uchazeč, začátečník v oboru

Další cizí slova

Epinerfin

hormon dřeně nadledvinek, adrenalin

Odeon

koncertní, divadelní nebo zábavní síň; budova s takovou síní; též ódeion (podle půlkruhového prostoru k recitaci, hudební a pěvecké produkce ve starém Řecku)

Remis

nerozhodný výsledek šachové partie, remíza

Gratifikace

1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost

Server [sérvr i servr]

síťový počítač poskytující služby ostatním uživatelům této sítě

Auzlág

výkladní skříň