Adespoton

Význam: drobné literární dílo od neznámého autora

Další cizí slova

Kalor-

první část složených slov mající význam teplo, horko, teplý, horký

Ryps

tkanina s podélnými, příčnými nebo šikmými vroubky z různých druhů příze

Tabernákl

svatostánek, sanktuárium; baldachýnový přístřešek

Trempink

táboření ve volné přírodě, trampování

Melancholie

těžkomyslnost, zádumčivost, trudnomyslnost

Sot

v boxu přímý úder, direkt