Adespoton

Význam: drobné literární dílo od neznámého autora

Další cizí slova

Susceptance

imaginární část admitance

Pyrolyzát

produkt tepelného rozkladu

Elitní

prvotřídní, výborný

Diárium

kalendář s rubrikami pro denní záznamy

Calembour [kalambúr]

slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov

Korma

zadní část plavidla nad záďovým kormidlem