Adheze

Význam: přilnavost, ulpívání látek na sobě

Další cizí slova

Plauzibilní

použitelný, přijatelný; srozumitelný, pochopitelný

Preface

úvodní část mešního kánonu

Fytopatologie

nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie

Élan vital

životní energie, vzmach

Duodenum

dvanácterník, dvanáctník

Mamon

majetek, bohatství; vystupňovaná touha po bohatství