Adheze

Význam: přilnavost, ulpívání látek na sobě

Další cizí slova

Frajtr

svobodník

Terorismus

souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým podtextem

Kaukliar

Implantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.

Saltace

skokový pohyb, odskok; náhlá změna

Minstr

velký chrám, dóm, katedrála

Monoedr

jednoduchý krystalový tvar tvořený jednou plochou