Adice

Význam: souhrn, součet, slučování

Další cizí slova

Superliga

nejvyšší soutěž pořádaná národními sportovními svazy, zpravidla s mezinárodní účastí

Promesa

slib; dlužní úpis; příslib; poukázka na budoucí akcie

Pendlovky

kyvadlové hodiny

Konzumovat

spotřebovat, spotřebovávat, strávit

Hypervitaminosa

chorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu

Drezovat

podrobovat drezuře, cvičením týrat