Adice

Význam: souhrn, součet, slučování

Další cizí slova

Depeše

rychle předaná písemná zpráva

Partitura

notový zápis všech hlasů skladby, kde má každý hlas nebo skupina hlasů vlastní osnovu

Aspermatismus

neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie; chybění spermií v ejakulátu; aspermie

Slovakistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou slovenského národa

Hemp

pevná látka vyrobená z konopí

Eloxace

eloxování