Adié

Význam: sbohem

Další cizí slova

Robinsonáda

1. brankářský akrobatický zákrok; 2. forma dobrodružného románu

Skateboard [skejtbórd]

sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách

Permanence

nepřetržitá činnost; stálost, neměnnost, permanentnost

Exekuce

výkon rozhodnutí

Chip [čip]

neformální označení integrovaného obvodu

Arivismus

povýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout