Adipsie

Význam: chybění pocitu žízně

Další cizí slova

Karotin

organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A

Malum necessarium

nutné, nezbytné zlo

Adekvátnost

přiměřenost, shoda

Kondikce

žaloba pro bezdůvodné obohacení

Stupidita

hloupost, nedostatek inteligence, duševní omezenost

Spazmo-

první část složených slov mající význam křeč, křečový