Adipsie

Význam: chybění pocitu žízně

Další cizí slova

Provizorium

prozatímní stav, dočasné opatření; předpokládaně přechodný stav

Pendler

člověk dojíždějící pravidelně za prací přes hranice státu

Akcesorní

vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický

Abort

potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství

Triér

čistič zrna

Meliorizmus

názor o možnosti postupného vylepšování, reformizmus