Aditivní

Význam: přídavný; související se sčítáním,skládáním

Další cizí slova

Kultivace

1. zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; 2. pěstování a rozmnožování buněk, tkání v laboratorních podmínkách; 3. mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace

Ydroelektrárna

vodní elektrárna

Sonet

lyrická báseň o čtrnácti verších, znělka

Workshop [vérkšop]

dílna; tvůrčí, pracovní setkání

Švindl

podvod, podfuk

Konzumovat

spotřebovat, spotřebovávat, strávit