Aditivní

Význam: přídavný; související se sčítáním,skládáním

Další cizí slova

Isosylabismus

stejnoslabičnost

Skontrace

zúčtování a kompenzace vzájemných pohledávek a dluhů na běžném účtu mezi dvěma stranami

Komparatistika

srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody

Teflex

plastická hmota užívaná k izolaci

Alela

dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu

Hydremie

normální množství vody v krevní plazmě