Aditivum

Význam: přísada, přídavná látka

Další cizí slova

Eternit

azbestocementová krytina

Pneumatika

gumová obruč na koleso plněná vzduchem

Angi-

první část složených slov mající význam céva, cévní systém

Show-case

výstavní skříň, vitrína

Persona non grata

osoba nežádoucí

Ingres

přístup, vstup; právo vstupu