Adjunkt

Význam: úřednický pomocník, elév, koncipient

Další cizí slova

Saturejka

aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka

Planparalelní

omezený dvěma rovnoběžnými rovinami

Bankocetle

hist. papírová úvěrová poukázka

Kolika

prudké křečovité bolesti, záchvat; silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut; křečovitá bolest postihující hladké svalstvo, např. střev, žlučníku nebo močového traktu

Heterolysa

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu