Adjunkt

Význam: úřednický pomocník, elév, koncipient

Další cizí slova

Dekrement

útlum, úbytek snížení

Master [mástr]

akademický titul udělovaný anglosaskými univerzitami

Eventuální

možný; za určitých podmínek

Klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída

Triptych

trojdílný umělecký výtvor

Sólo

sám, jediný; samostatný výstup, zpěv, tanec