Adlatus

Význam: pomocník, zástupce

Další cizí slova

Ekologisace

snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí

Kartotéka

seznam, evidence

Afrodisie

nadměrně silný pohlavní pud

Ekvideformáty

místa se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením

Meridiální

poledníkový; ve směru poledníku, severojižní

Abiotický

neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí