Adlatus

Význam: pomocník, zástupce

Další cizí slova

Brak

odpad, chybné zboží, zmetek; podřadná, pokleslá literatura

Orákulský

nejasný, záhadný

Madeira

1. dezertní víno; 2. dírkovaná výšivka

Potaš

uhličitan draselný, žíravina

Suicidalita

sebevražedné jednání

Kompas

pomůcka k určování světových stran