Adleu [adyjé]

Význam: sbohem

Další cizí slova

Gastroskopie

neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu

Hapatotoxický

jedovatý pro játra

Insert

vložit, vsunout; náhrada, příloha

Biodiversita

vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost

Tala

samojský dolar, měnová jednotka Západní Samoy

Parenica

uzený pařený ovčí sýr