Adleu [adyjé]

Význam: sbohem

Další cizí slova

Spot

kousek, trocha; reklamní šot, vstup

Paronomasie

stylistická básnická figura spočívající v hromadění podobně znějících slov

Basén

1. umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely; 2. kotviště lodí v přístavu

Prorektor

zástupce rektora vysoké školy

MODS

MODS – angl. zkr. multiple organ dysfunction syndrome, syndrom mnohočetného orgánového (multiorgánového) selhání. Závažný stav, do něhož vyúsťují těžké formy jednotlivých typů šoku. K závažným projevům patří selhání plic (ARDS, šoková plíce), ledvin, poru

Sémiotika

teorie zkoumající vlastnosti znaků; nauka o příznacích chorob, sémiologie