Administrace

Význam: kancelář, ekonomicko-provozní útvar

Další cizí slova

Stresor

příčina stresu

Meč

sportovní utkání, zápas

Hermetizmus

tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců

Šampus

šumivé víno, šampaňské

Edafon

soubor všech organizmů žijících v půdě

Aluminiový

hliníkový