Administrace

Význam: kancelář, ekonomicko-provozní útvar

Další cizí slova

Kreace

tvoření, tvorba; výtvor; jmenování nového kardinála

Japonismus

1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů

Apologetika

obhajoba, ospravedlnění

Verifikovat

provádět verifikaci, ověřovat správnost, pravost

Kompromis

dohoda na základě vzájemných ústupků

Tropeum

památník vítězství s trofejemi; ozdobný emblém v podobě plastiky trofejí nad hlavní římsou průčelí budov