Administrativní

Význam: správní, úřední; byrokratický

Další cizí slova

Filozofie

tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm

Izoprén

1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů

Causerie [kózri]

vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu

Pretorián

člen starořímské císařské gardy; slepě věrný přívrženec

Idem

totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

Hypokoristika

zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)