Administrátor

Význam: správce; zatímní správce farnosti

Další cizí slova

Savana

rozsáhlé travnaté porosty s řídce roztroušenými dřevinami na okraji rovníkového pásu

Parakinéze

porucha souladnosti pohybů

Eufemizmus

zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost

Sylabus

studijní program, přehled, výtah z obsáhlejšího díla

Regulérní

podle pravidel, správný, obvyklý, odpovídající normálu

Karcinogen

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen