Admise

Význam: vpuštění, vstup

Další cizí slova

Traducianizmus

názor, že zrozením člověk dědí nejen tělo, ale i bohem stvořenou duši rodičů

Vertikála

svislá přímka, svislice

Racketeering [raketýring]

vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob; politické machinace, politikaření

Boutique [butyk]

obchod s módními oděvy, doplňky a kosmetikou

Koncept

1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 2. koncepce, pojetí, pojem

Kanisterapie

rehabilitace pomocí psů