Admitance

Význam: zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem

Další cizí slova

Softbal

pálkovaná, sportovní hra vzniklá z baseballu., hraná větším a měkčím míčkem

Sexismus

1. diskriminace podle pohlaví, zejm. diskriminace žen; 2. orientace na sex, zdůrazňování sexuality

Cypřiš

štíhlý kuželovitý jehličnatý strom

Gastarbeiter [gastarbajtr]

občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi

Brontosaurus

obrovský vymřelý býložravý veleještěr

Imbroglio

zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat; současné seskupení několika rytmů v téže skladbě; postupný nástup několika melodií různě akceptovaných