Adopce

Význam: osvojení, přijetí za vlastní

Další cizí slova

Pianista

klavírista

Karnivorie

masožravost

Synkrise

celkové hodnocení, posouzení celku, kritické zhodnocení

Šik

1. vkusný, elegantní; vkus, elegance; 2. útvar, uspořádaná, semknutá řada

Populismus

úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu

Múzický

přídavné jméno k múza; m. umění hudba, zpěv, tanec a slovesná umění