Adoptant

Význam: osvojitel

Další cizí slova

Sympatický

1. vzbuzující sympatie; 2. související se sympatikem

Dišputát

rozhovor, diskurz, disputace

Bin-

první část složených slov mající význam dvakrát

Cytologie

buněčná biologie

Anhidróza

snížené vylučování potu

Nekromancie

vyvolávání duchů zemřelých, duchařina