Adrenalin

Význam: hormon dřeně nadledvinek;epinerfin

Další cizí slova

Fáma

šířená, často neověřená zpráva

Paraiogismus

chybný závěr nebo úsudek z neznalosti

Dionýský

smyslný, vášnivý, nespoutaný

Ekotyp

skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám

Oligurie

snížené vylučování moči

Epenastrofa

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie